Sadza to po prostu pozostałości po niepełnym spalania materiałów zawierających duże ilości węgla. Sadza to to bardzo skomplikowana chemicznie substancja,

mało kto wie że zawiera nawet tłuszcze i popiół, to dlatego też tak bardzo się lepi  a więc brudzi. sadza jest bardzo toksyczna i rakotwórcza, dlatego należny zajmować się tym związkiem ze szczególna ostrożnością.

 

Pamiętajmy, iż nieczyszczenie  przewodów kominowych z sadzy może spowodować zapłon sadzy w kominie, co może doprowadzić do wybuchu i zniszczenia komina.

Czyszczenie kominów z sadzy nakazują nawet przepisy prawne na Śląsku.

Regularne czyszczenie komina jest bardzo ważną sprawą dla naszego bezpieczeństwa, pamiętajmy iż czynności związane z czyszczeniem kominów powinien wykonywać specjalista, czyli kominiarz!

Call Now ButtonZadzwoń! Teraz ;-)